Jak rozgadać najniższe poziomy

  • by

Na różnych grupach bardzo często pada pytanie o to, jak rozgadać grupy na najniższych poziomach. Ale czy to jest w ogóle możliwe? Jak najbardziej tak.

Musimy pamiętać, że na A1 rozmowa nie zawsze oznacza dyskusję na skomplikowane tematy. Myślę, że możemy śmiało stwierdzić, że na tym poziomie wszystko, co wychodzi z ust kursanta w języku docelowym, to rozwijanie umiejętności mówienia. Tak więc, powinniśmy dążyć do tego, żeby na lekcji stwarzać jak najwięcej okazji do wypowiedzenia się.

Jak możemy to zrobić?

Nie musimy od razu gimnastykować się wymyślając coś specjalnego, ale zawsze należy pamiętać o kilku zasadach:

#1 Daj materiał stymulujący. Może być to obrazek, który kursanci mogą po prostu opisać, lub kilka pytań, na które mają odpowiedzieć, albo tematy do bardzo prostych wypowiedzi.

#2 Daj model odpowiedzi i/lub przydatne słownictwo. Na początku każdego ćwiczenia podaj model wypowiedzi lub przydatne słownictwo. Dodatkowo, upewnij się, że jest to dobrze widoczne podczas wykonywania aktywności. Zapisz je na tablicy lub niech kursanci zrobią własne notatki i zaglądają do nich, jeśli będą tego potrzebować. Często takie słownictwo lub szablony pojawią się po prostu w samym tekście lub pytaniach.

#3 Używaj języka, który kursanci już znają. Na lekcje z najniższymi poziomami przygotowuj tylko aktywności, wymagające użycia (w zdecydowanej większości) słownictwa, które kursanci już znają, lub dopiero poznali. W przeciwnym razie będą oni po prostu używać języka polskiego, a przecież nie o to chodzi.

#4 Wykorzystuj tzw “chunks of language”. Są to takie zlepki słówek tworzące całe wyrażenia. Kursanci mogą się ich nawet nauczyć na pamięć, co bardzo pomoże w ćwiczeniu płynności na niskich poziomach. Takie language chunks można wykorzystać również do krótkich ćwiczeń – kursanci mogą wypowiadać je w różnych intonacjach lub przy użyciu różnych emocji, żeby lepiej je zapamiętać.

Przykłady aktywności, które pozwalają skutecznie ćwiczyć umiejętność mówienia na najniższych poziomach:

Role plays. Czyli scenki. Jest to genialne narzędzie do ćwiczenia komunikacji, jeśli jest dobrze skonstruowane. Na najniższych poziomach musimy zadbać o to, żeby na kartach dla kursantów pojawiły się jakieś modele do zadawania pytań i podawania odpowiedzi. Na przykład tak, jak poniżej:

Convo Pack: Elementary

Ćwiczenie mówienia z szablonów. Na takich poziomach kursanci niekoniecznie muszą sami tworzyć całych dialogów. Czasami wystarczy, że podamy im szablon wypowiedzi, a ich zadaniem będzie tylko zamienić w nich niektóre informacje i wykorzystać do wypowiedzi.

Tematy do wypowiedzi. Jest to jeden z przykładów materiału stymulującego, ale zdecydowanie najbardziej “otwarty”. Dlatego musimy zadbać o to, żeby tematy były skonstruowane w sposób łatwy do zrozumienia (nawet jedno słowo) i żeby były na odpowiednim poziomie. Na przykład na A1 zapewne nie będziemy rozmawiać o wpływie sztuki na młodzież. Pamiętajmy też, żeby wcześniej przypomnieć słownictwo, które może się w tym temacie przydać.

Convo Pack: Elementary

Jak możemy wykorzystać takie tematy? Możemy poprosić uczniów, aby wypowiedzieli się na te tematy wykorzystując słownictwo które znają i które powtórzyliśmy. Można dodać do tego ćwiczenia limit czasu, na przykład 60 sekund. Innym pomysłem będzie poproszenie kursantów o to, żeby najpierw stworzyli listę pytań w danym temacie, które będą mogli później zadać innej osobie.

Odpowiadanie na pytania. Jest to bardzo podstawowe ćwiczenie. Kursanci dostają pytania, na które muszą odpowiedzieć. Tworząc pytania musimy pamiętać tylko, żeby były to pytania otwarte, czyli takie, które NIE zaczynają się od ‘czy‘. Ważne jest również, aby kursanci odpowiadali na nie całymi zdaniami – w ten sposób ćwiczenie będzie dużo bardziej skuteczne.

Convo Pack: Elementary

Zadawanie pytań. Bardzo często pomijamy ćwiczenie tej umiejętności podczas konwersacji, a jest ona bardzo ważna. Przykładem ćwiczeń na zadawanie pytań mogą być role plays (scenki) lub ćwiczenia typu information gap. Są to ćwiczenia, w których każdy z kursantów w parze lub grupie ma informację, której nie mają pozostali. Następnie zadają sobie nawzajem pytania, aby uzyskać brakujące informacje od pozostałych osób. Wszystkie informacje składają się w jedną całość. Może to być na przykład tekst z lukami, w którym każdy kursant ma inną lukę i musi ją uzupełnić zadając pytania pozostałym osobom.

Opisywanie obrazków, swojego dnia, przeszłości, itp. Ważne jest, żeby na obrazku było wystarczająco dużo informacji, które kursant może wykorzystać do swojej wypowiedzi. Pamiętajmy tylko, aby obrazki nie były zbyt abstrakcyjne. W przypadku obrazków mamy jeszcze możliwość ćwiczenia różnych czasów gramatycznych – kursanci mogą opisać obrazki używając czasu teraźniejszego lub przeszłego.

Do opisywania możemy wykorzystać nawet pojedyncze słowa.

Takie słowa możemy również wykorzystać do gry, w której jeden uczeń opisuje słowo, a drugi stara się je odgadnąć.

Możemy je również wykorzystać do gry Taboo, ale w sposób odwrócony, czyli uczniowie sami dopisują 2 lub 3 słówka do każdego słowa z karty. Druga osoba opisując słowo, będzie musiała następnie wykorzystać je w swoim opisie.

A na koniec: Powtarzanie. Pamiętajmy, że na poziomie A1 bardzo często nawet samo powtarzanie to już jest mówienie. Więc, jeśli opuściły Was już wszystkie siły kreatywne, dajcie kursantom chociaż możliwość powtórzenia jakiegoś dialogu z nagrania lub z czytanki 🙂

Mam nadzieję, że po lekturze tego wpisu temat konwersacji na A1 będzie dla Was trochę przystępniejszy. Sama też chętnie dowiem się jakie aktywności najlepiej sprawdzają się u Was!

Wszystkie zdjęcia oraz karty pochodzą z materiału Convo Pack: Elementary – jest to zbiór aktywności konwersacyjnych dla najniższych poziomów.

Wszystkie Convo Packi oraz pozostałe materiały znajdziecie w naszym sklepie: Twofold

A zapisując się do newslettera TUTAJ otrzymacie dostęp do darmowych dodatków oraz próbek.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *